Voor muziekverenigingen

Voor muziekverenigingen

Muziek verbindt en laat je groeien. Het draait bij de cursusafdeling van SMK muziek & dans dan ook niet alleen om lessen, cursussen en optredens. We begrijpen de kracht van samen muziek maken en geloven dat mensen én onze samenleving daar echt een beetje mooier van worden. Daarom ondersteunt SMK muziek & dans amateurmuziekverenigingen en amateurorkesten waar nodig en mogelijk. Dat doen we door het bieden van faciliteiten, docenten en andere middelen bij de organisatie van hun vereniging, repetities, workshops, (gezamenlijke) projecten en netwerken.

Mocht je als vereniging vragen hebben, stel ze gerust. We denken graag met je mee en ondersteunen je bij de uitdagingen waarmee je vereniging te maken heeft. Samen bouwen we aan een toekomst vol muziek! Meer weten? Mail dan onze coördinator hafa Guido Swelsen.

 

Je contactpersoon

Je contactpersoon

Voor de vereniging

Voor de vereniging

SMK muziek & dans onderhoudt regelmatig contact met muziekverenigingen en staat klaar voor algehele vragen en ondersteuning bij het organiseren van workshops, masterclasses en andere activiteiten om hun leden te ondersteunen en te inspireren. Ook is er aandacht voor ledenwerving en andere vragen van de verenigingen. De ondersteuning van koren, symfonieorkesten, Seniorenorkest Landgraaf en schutterijen door SMK is in ontwikkeling.

Aan de andere kant kan SMK muziek & dans een platform bieden voor netwerkvorming en samenwerking met andere verenigingen, organisaties in de culturele sector, het onderwijs en/of het sociaal domein. Dit met het oog op het meer zichtbaar maken van de verenigingen en het (mede) ontwikkelen en aanbieden van onder andere muziekeducatie in het basis- en voortgezet onderwijs in de vorm van bijvoorbeeld workshops, Klinkend Perspectief of MHIDS. Ook ondersteuning bij het ontwikkelen en aanbieden van naschools en verlengd aanbod, podia, en andere muziekactiviteiten is mogelijk.

 

Voor leden

Voor leden

Om leden van muziekverenigingen uit Brunssum, Kerkrade en Landgraaf toegang te bieden tot kwalitatief goede muziekeducatie, heeft SMK muziek & dans afspraken gemaakt met muziekverenigingen. Hun leden (Hafa leerlingen bij SMK) kunnen instrumentale les krijgen bij SMK om zo hun talenten nog beter te kunnen ontwikkelen en in te zetten bij hun muziekvereniging. Hafa leerlingen doen doorgaans ook mee aan examens volgens het HaFaBra-raamleerplan van de LKCA. Na een succesvol examen ontvangt de Hafa leerling een landelijk erkend diploma dat borg staat voor een aantal vaardigheden en muzikale kwaliteit.

Financiële afspraken over de muzieklessen en deelname aan het examentraject kunnen per vereniging verschillen. Bij sommige verenigingen betaalt het lid het les- en examengeld aan SMK en bij andere verenigingen neemt de vereniging dat voor haar eigen rekening. Omdat niet elke vereniging in dezelfde positie zit, vraagt dit maatwerk. Die leveren we dan ook zo goed als mogelijk.

 

Cultuuronderwijs

Cultuuronderwijs

SMK muziek & dans onderhoudt contact met de muziekverenigingen en overlegt onder andere over MHIDS (Meer Harmonie in de Samenleving). Met de deelnemers aan dit educatieprogramma vindt er regelmatig overleg plaats middels een klankbordgroep (muziekverenigingen) die fungeert als sparringpartner voor de projectleiding van MHIDS en als communicatiekanaal naar alle muziekverenigingen.

MHIDS is een doorlopende leerlijn voor muziekonderwijs in de groepen 1 tot en met 8 van het basisonderwijs. Klinkend Perspectief is een muziekeducatie programma voor groep 5 waarin kinderen kennismaken met muziekinstrumenten en samen een afsluitend concert geven. Klinkend Perspectief maakt onderdeel uit van MHIDS. Beide programma’s biedt leerlingen in het basisonderwijs een kennismaking met muziek onder schooltijd. Naast het feit dat muziekonderwijs bijdraagt aan een positieve ontwikkeling van leerlingen, dient het als opmaat naar naschoolse muziekactiviteiten, zoals bijvoorbeeld een blazers- of koorklas, waaraan deze leerlingen – met dank aan financiering vanuit fondsen – gratis kunnen deelnemen.

SMK muziek & dans zet zich in als bruggenbouwer tussen onderwijs en verenigingen. Met MHIDS bouwen we aan meer zichtbaarheid van en ledenwerving voor deze verenigingen. Muziekverenigingen spelen een cruciale rol in dit naschoolse aanbod wat weer een opmaat kan zijn naar hun eigen aanbod binnen de vereniging (het verlengde aanbod).

 

Meer muziek

Meer muziek

Ambieer je een professionele toekomst in de muziek en heb je zin in het meer serieuze muziekwerk? Dan hebben we examentrajecten, talentklassen en een vooropleiding voor je. En wat is er leuker dan je talenten delen met anderen op een van onze vele podia? Heerlijk toch om samen te genieten van muziek!

 

Muzikale ambities Op het podium
Leuke cursussen!

Leuke cursussen!