Tarieven

Tarieven

Op deze pagina is het totaaloverzicht van de lesgeldtarieven te downloaden. Hieronder enkele opmerkingen:

  • In verband met subsidieafspraken met de gemeenten Brunssum, Kerkrade en Landgraaf gelden voor inwoners van deze drie gemeenten lagere tarieven.
  • De opgegeven tarieven gelden voor een volledig seizoen. Inschrijvingen gelden vanaf het moment van inschrijven tot het einde van het seizoen. Bij start van een cursus later in het seizoen wordt het lesgeldtarief naar rato van het aantal resterende lesweken berekend.
  • Aan de opgegeven tarieven kunnen geen rechten worden ontleend. Neem bij vragen contact op met de administratie.
  • Voor de gesubsidieerde cursussen is plaatsing mogelijk voor zover er ruimte is binnen de subsidiebepalingen van de woongemeente. Plaatsing op een wachtlijst kan noodzakelijk zijn.
  • Instrumentale en vocale cursussen worden voor maximaal 9 jaar gesubsidieerd.

Tarieven 2024-2025