Nieuws

Provinciale opleiding Assistent-dirigent

Om tegemoet te komen aan de grote vraag naar (assistent-)dirigenten in de amateurmuziek- en koorwereld, zijn de Limburgse Bond voor Muziekgezelschappen (LBM), de Limburgse Bond van Tamboerkorpsen (LBT) en het Verbindend Netwerk Koorzang Limburg (VNK-L) in 2021 gestart met een provinciale opleiding voor Assistent-dirigenten. Deze drie partijen bundelen hun krachten om het verenigingsleven van amateurmuziek in Limburg te laten floreren.

De opleiding wordt provinciaal aangeboden door drie kunstencentra: SMK muziek & dans in Kerkrade, RICK in Weert en Co. de Cultuurontwikkelaar in Venlo. Door de jaren heen hebben al ruim 20 cursisten een certificaat weten te behalen.

Op zaterdag 30 maart was er weer zo’n moment. Deze keer was SMK de plaats van handeling. Tijdens de laatste les van de Oriëntatiecursus dirigeren besprak docent Guido Swelsen de eerder gemaakte opnames van een repetitie. Het was spannend voor de cursisten om zichzelf terug te zien tijdens de repetitie. Maar met de deskundige tips en tops van Guido nog vers in het geheugen keken zij met veel waardering terug op de cursus.

Uiteindelijk hebben alle vier de cursisten de Oriëntatiecursus dirigeren met goed gevolg afgesloten. Dat geldt ook voor de twee cursisten van de Basiscursus dirigeren.

In januari hebben al twee cursisten bij SMK de Basiscursus dirigeren voor koor afgesloten. Deze cursus werd gegeven door Anton Kropivšek.

 

 

Meer informatie over deze cursussen