Onze samenleving groeit!

Onze samenleving groeit!

Benieuwd wat SMK muziek & dans met zijn muziek- en dansaanbod al concreet heeft betekend voor de samenleving in Parkstad? We lichten graag een aantal projecten voor je uit. Een paar mooie pareltjes waar we toch wel een beetje trots op zijn.

Meer breinkracht door muziek

Samen met een muziektherapeute ontwikkelde SMK muziek & dans de cursus Meer breinkracht door muziek. Deze cursus geeft door middel van muziek handvatten in het dagelijks leven om stress te verlagen, en zo ‘breingezonder’ te kunnen leven. De cursus kan individueel of in kleine groepjes worden gegeven.

Stichting MEL (een samenwerking tussen zorginstellingen in Landgraaf) en SMK hebben de handen ineengeslagen en organiseerden een cursusreeks voor jongvolwassenen in Landgraaf.

Ook heeft gemeente Kerkrade een losse workshop ingezet in een activeringstraject voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

De cursus is ook individueel te volgen.

Bee you

Bee You is een project voor en door jongeren van de wijk Chevremont in Kerkrade. In ruim 4 maanden tijd gaan zij – samen met creatieve professionals en jongerenwerkers – aan de slag met het ontdekken van hun creatieve talenten en deze inzetten voor meer verbinding met elkaar en hun eigen wijk.

Het project is een initiatief van SMK, Vrije Akademie Parkstad, Bibliotheek Kerkrade, in samenwerking met het jongerenwerk van Impuls, en het wordt ondersteund door gemeente Kerkrade, vanuit de coalitie Samen tegen Eenzaamheid.

Op sjiep

Vanuit de Kerkraadse coalitie Samen tegen Eenzaamheid hebben HuB-partners SMK, de Bibliotheek en Parkstad Limburg Theaters samen met welzijnswerk Impuls een ochtend georganiseerd voor senioren uit Kerkrade.

Ouderen die niet snel uit zichzelf de deur uit gaan, werden geactiveerd en begeleid door de welzijnswerkers.

Zij genoten een ochtend en middag van een rondleiding door de gebouwen van HuB, appelflappen gebakken door kinderen van basisschool st. Ursula, spelletjes en een gezellig praatje, een gezamenlijke lunch en een kennismaking met klassieke muziek.

Deze activiteit maakt deel uit van het programma ‘Op Sjiep’ (op stap): een initiatief om eenzaamheid tegen te gaan. Hierin bundelen en versterken welzijnswerk, culturele partners en sportpartners elkaars aanbod.

Samen aan de slag in de Werktuin

In samenwerking met gemeente Brunssum en Vrije Akademie Parkstad, heeft de SMK een reeks activiteiten ontwikkeld voor de (volwassen) burger van Brunssum, om verbinding en onderling contact te stimuleren. Zo gingen de deelnemers bijvoorbeeld aan de slag met het schrijven van (levens)verhalen, die vervolgens op muziek werden gezet.

Vakantietours

In samenwerking met gemeente Landgraaf, Landgraaf Verbindt, JenS, sportcoaches, welzijnsinstelling Welsun, en collega-instellingen organiseren we in schoolvakanties activiteiten voor jeugd van 0 tot 23 jaar.

Hiermee stimuleren we onderling contact tussen jeugd die elkaar nog niet kent en dragen we bij aan een zinvolle én leuke tijdsbesteding tijdens vakanties. Daarnaast krijgen de verschillende organiserende partners nog beter inzicht in wat er leeft en nodig is onder de Landgraafse jeugd. Omgekeerd leert de jeugd hun woonplaats, met alles wat er te beleven valt, beter kennen, en ontdekken de deelnemers waar ze lol in hebben en goed in zijn.

Zomerschool Kerkrade

SMK is partner van Zomerschool Kerkrade, een initiatief van Jean-Philippe Rieu, in samenwerking met gemeente Kerkrade.

De zomerschool biedt een week lang daginvulling voor kinderen van de bovenbouw van de basisschool. Ongeacht achtergrond, gaat iedereen samen aan de slag met zinvolle activiteiten, die niet alleen zorgen voor een fijne tijdsbesteding, maar ook de kinderen leert samenwerken, en elkaar en de wereld om hen heen te begrijpen.

Seniorenorkest Sans Age

Samen met het ouderenwerk van welzijnsinstelling Impuls in Kerkrade, heeft de SMK enkele jaren geleden een seniorenorkest opgezet. Nieuwe contacten, een prettige sfeer tijdens repetities en het verblijden van andere senioren tijdens optredens in bijvoorbeeld zorginstellingen zijn de mooie resultaten van dit project.

Taal op tafel

Samen met gemeente Landgraaf, Landgraaf Verbindt, Provincie Limburg, Vistacollege, bibliotheek, JenS, Welsun en Vrije Akademie Parkstad is een project opgezet om de geletterdheid van inwoners van Landgraaf te bevorderen. Door middel van (culturele) activiteiten met een taalelement, worden mensen die ondersteuning kunnen gebruiken doorverwezen naar het Taal+ aanbod van Vistacollege.

Muziekmiddag voor mantelzorgers

Samen met CMWW (Welzijns- en Maatschappelijk werk Brunssum) heeft SMK een muziekmiddag voor mantelzorgers georganiseerd. Op het programma stond een djembéworkshop en een optreden van leerlingen van SMK. De mantelzorgers beleefden een ontspannen middag, waarin even geen plek was om na te denken over hun zorgtaken.

Rijm & ritme music lab

In samenwerking met het jongerenwerk van CMWW in Brunssum konden jongeren zes weken lang terecht bij SMK om te experimenteren met het maken van beats, schrijven van rapteksten en het verkennen van verschillende instrumenten. Dit in een setting waarin ook ruimte was voor ontmoeting en verbinding met elkaar.

SGL's EXPO: de mens achter niet-aangeboren hersenletsel

In juni 2023 werd in HuB. Kerkrade de expositie De Mens geopend. Cliënten van het activiteitencentrum van SGL in Kerkrade maakten diverse objecten, waarachter een verhaal schuilt: hun eigen verhaal, als mens, niet alleen als cliënt.

De expo werd geopend met een bijzonder concert van het cliëntenkoor van SGL, in samenwerking met cursisten van SMK, en het programma Parkstad in Gesprek van bibliotheek Kerkrade. Muzikale optredens worden afgewisseld met korte gesprekken met de cliënten en het publiek.

Doel van de expositie en het openingsconcert was om meer bekendheid te geven aan de impact die niet-aangeboren hersenletsel heeft op een mens en zijn omgeving. En daarmee te zorgen voor meer begrip, normalisatie en inclusie binnen de maatschappij.

Keukentafelzingen

Ongedwongen samen aan tafel liedjes van vroeger en nu zingen, onder het genot van een kopje koffie of thee. Dat is wat wij Keukentafelzingen noemen!

Tijdens fijne gesprekken met de (muzikaal) begeleider komen muzikale herinneringen en favoriete liedjes naar boven. Ter plekke wordt de muziek en tekst erbij gezocht, en wordt er samen gezongen. Een goede zangstem is niet nodig, iedereen kan meedoen!

Keukentafelzingen zetten wij in als activiteit in samenwerking met welzijnswerk (ouderenwerk), maar ook als op zichzelf staande activiteit voor diverse doelgroepen, van mantelzorgers tot onderdeel van een teamuitje.

Music Try Out

In samenwerking met stichting Met Elkaar Landgraaf – een samenwerking tussen zorginstellingen – en de Oefenbunker Landgraaf ontwikkelden we het muziekproject Music Try Out.

Jongvolwassenen met een WMO-indicatie kregen de kans om onder leiding van een bandcoach te ervaren hoe het is om in een popband te spelen. Zonder muzikale ervaring werkten zij in tien weken tijd toe naar een optreden in de Oefenbunker.

Van bijna niet de deur uit durven gaan, naar stralen op een podium: Wat stonden de deelnemers in hun kracht! Een prachtige persoonlijke winst, en dat met heel veel plezier.

BoekStart: Muziek met je jonge kind

Muziek heeft een positieve invloed op je kindje. Een vroege muzikale ervaring is goed voor het leren praten en het taalgevoel.  Daarnaast zorgt het voor veel plezier en vrolijkheid, zowel voor je kind als voor jezelf.

In het kader van het nationale programma BoekStart, wat het lezen bij jonge kinderen bevordert, verzorgt SMK workshops Muziek met je jonge kind. Tijdens deze workshops kom je erachter op welke manieren je kunt luisteren, kijken, spelen en zingen met je jonge kind.

De smaak te pakken? SMK biedt ook een jaarcursus Peuter- en Kleutermuziek aan.

Bij SMK kun je ook op de volgende manieren meedoen met cultuur:

Individuele muziekles voor speciale doelgroepen

Bij SMK kan iedereen terecht voor individuele muziekles. In overleg met ouders/begeleiders kunnen doelen worden gesteld die passen bij het niveau van de leerling. De focus ligt op de persoonlijke ontwikkeling van de leerling.

Groepsles voor speciale doelgroepen

In mei 2023 is SMK muziek & dans gestart met de Spektakelband: Een band voor mensen met een verstandelijke beperking. Lees er hier meer over!

Teambuilding

Je collega’s van een andere kant leren kennen, samenwerken, naar elkaar luisteren, op elkaar reageren. En daarnaast een gezellige middag met elkaar hebben met veel muziek. Bijvoorbeeld met een workshop djembé, zang, popband, boomwhackers of bodypercussion. SMK stelt in overleg een programma op maat samen.

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Wil je meer weten over mogelijke muzikale projecten die het sociaal en cultureel domein overstijgen? Of heb je een idee of wens voor een bepaalde doelgroep?

Vraag het Ruth!