Muzikale ambities

Muzikale ambities

Zoek jij het meer serieuze werk en wil je weten waar je staat in je muzikale ontwikkeling? Wil je toewerken naar een bepaald muzikaal niveau? Dan hebben we voor jou een Examentraject. Ambieer jij een professionele toekomst in de muziekwereld? Zie jij jezelf – later als je groot bent – je geld verdienen op een poppodium, in een concertzaal of voor een klas of collegezaal? SMK muziek & dans heeft voor jou dan een Talentklas muziek en de Voorbereidende vakopleiding. Met deze gedegen opleidingsstructuur biedt SMK muziek & dans een solide basis voor getalenteerde leerlingen om hun muzikale vaardigheden verder te ontwikkelen en hun dromen na te streven: doorstromen naar een vervolgopleiding.

Nieuwsgierig? Vraag naar de mogelijkheden bij hoofd educatie & talentontwikkeling Annemarie Huntjens.

Je contactpersoon

Je contactpersoon

Examentraject

Examentraject

Bij SMK muziek & dans doorloop je als Hafa leerling (muziekcursisten die vanwege hun lidmaatschap bij een muziekvereniging bij SMK muziekles krijgen) een gestructureerd Examentraject. Ook als je níet verbonden bent aan een muziekvereniging, maar toch graag wilt toewerken naar concrete doelen, je grenzen wilt verleggen en je niveau verhogen, kun je hieraan deelnemen. Examens worden standaard afgenomen aan het einde van het 3e, 5e, 7e en 9e cursusjaar en beslaan vier niveaus (D-, C-, B- en A-niveau).

Voor Hafa leerlingen
SMK muziek & dans is gecertificeerd volgens landelijke eisen, wat zorgt voor een kwalitatieve en betrouwbare toetsing. De exameneisen voor jou als Hafa leerling zijn per niveau beschreven in landelijke HaFaBra-raamleerplannen van het LKCA. Bij het Hafa examentraject zijn theorie- en praktijklessen verplichte onderdelen. Elke vereniging bepaalt zelf of zij haar leden verplicht deel te nemen aan het examentraject en wie de kosten van het examentraject voor zijn rekening neemt; jij (of je ouders) of de vereniging zelf. Je muzikale vorderingen als Hafa leerling worden gedeeld met je muziekvereniging.

Voor muziekcursisten (niet-hafa leerlingen)
Ben je geen lid van een muziekvereniging, dan ziet je examentraject er iets anders uit. Deze examens hebben een vrijere vorm en de muzikale vorderingen worden niet altijd gedeeld met jou als muziekcursist en/of je ouders. Ook zijn de theorielessen niet verplicht. De norm van deze examens zijn vastgesteld door SMK muziek & dans.

 

Talentklas

Talentklas

Bij SMK muziek & dans kun je als bijzonder getalenteerde leerling op voordracht van je docent deelnemen aan de Talentklas muziek. Doorgaans heb je dan al minimaal drie jaar een instrumentale cursus gevolgd bij SMK en zul je moeten deelnemen aan een auditie, al dan niet in de vorm van een examen, voordat je daadwerkelijk wordt toegelaten tot de Talentklas. De drempel is hoog, aangezien deelname aan de Talentklas extra tijd en inzet van je vraagt en een financiële investering van SMK.

Eenmaal toegelaten, krijg je wekelijks 40 minuten instrumentale les en de kans om deel te nemen aan diverse optredens. Het opdoen van podiumervaring, zowel binnen als buiten de muren van SMK is een verplicht onderdeel van het programma. Samen met de leerlingen van de Vooropleiding doe je mee aan het VVO Podiumconcert dat twee keer per jaar plaatsvindt. Aanbevolen wordt om deel te nemen aan de (gratis en facultatieve) theorielessen. Na een jaar word je opnieuw beoordeeld door de muzieksectie en bekeken of je kunt doorgaan of niet.

 

Voorbereidende Vakopleiding

Voorbereidende Vakopleiding

Voor leerlingen met de ambitie om door te stromen naar een vakopleiding is er de Voorbereidende Vakopleiding (VVO). Heb je hierin interesse en/of draagt je muziekdocent je hiervoor voor, heb je eerst een intake tot toelating. De Voorbereidende Vakopleiding bestaat uit 20 individuele (gratis) theorielessen, lessen in zang of een instrument (hoofdvak) en optioneel een (ander) begeleidingsinstrument (bijvak) en/of klassikale les in muziek óf dans. Je stelt je pakket samen op basis van jouw voorkeur en toekomstambities en overlegt dit met je docent. Je profiel kan heel specifiek gericht zijn op een instrument of zang (als je bijvoorbeeld een toekomst als musicus in een orkest of band ambieert), maar kan ook een meer algemeen profiel zijn (bijv. zang, piano en begeleiding) als je een toekomst als muziekdocent voor je ziet. Daarnaast zul je ook verplicht podiumervaring moeten opdoen waarvoor we het VVO Podiumconcert hebben.

De Voorbereidende Vakopleiding duurt maximaal twee jaar, maar kan, als de aanmelding voor een vervolgopleiding aan de Rockacademie of het conservatorium daarom vraagt, ook in minder tijd worden doorlopen. Kortom, het betreft vaak maatwerk waarin we graag meedenken met de ambities en mogelijkheden van toekomstige VVO leerlingen.

 

Meer muziek

Meer muziek

Wil je nog meer weten over onze activiteiten bij de muziekafdeling? Naast het bieden van alle cursussen, vooropleidingen en examentrajecten, hebben we uiteenlopende podia waarop onze cursisten en leerlingen kunnen laten zien wat ze in hun mars hebben. Daarnaast zijn we er ter ondersteuning van de muziekverenigingen in de regio Parkstad.

 

Op het podium Voor muziekverenigingen
Leuke cursussen!

Leuke cursussen!