Meedoen met cultuur

Meedoen met cultuur

Voor een groeiende samenleving

Voor een groeiende samenleving

Muziek en dans als maatschappelijk middel

Leren muziek maken en dansen zijn meer dan een doel op zich. Bezig zijn met muziek en dans geeft vreugde en plezier, wordt begrepen in iedere taal en verbindt ons allemaal. En zelfs wetenschappelijk onderzoek toont de waarde van muziek en dans voor mens en samenleving als geheel aan.

  • Het zorgt voor ontspanning.
  • Het heeft een positief effect op ziektes zoals Parkinson en Alzheimer.
  • Het stimuleert onder andere cognitieve vaardigheden, zelfvertrouwen en zelfbeeld.
  • Het brengt mensen samen en bevordert sociale interactie en teamwork.
  • Het vergroot de bereidheid en het vermogen om actief deel te nemen aan de samenleving.

Voor maatschappelijke vraagstukken

SMK muziek & dans zet zich samen met culturele partners en andere organisaties in Parkstad in voor maatschappelijke vraagstukken als eenzaamheid, armoede, laaggeletterdheid en (mentale) gezondheid. We weten met de inzet van cultuur in het algemeen, en muziek en dans in het bijzonder, deze vraagstukken te benaderen. SMK muziek & dans zoekt daarin steeds meer de samenwerking op met gemeenten, culturele instellingen, zorgpartners, welzijnsorganisaties, bedrijven en organisaties. Samen zetten we projecten op die het sociaal en het cultureel domein overstijgen en brengen we mensen bij elkaar. Ook zij die niet vanzelfsprekend met muziek en dans in aanraking komen. Denk maar aan ouderen, mensen met een beperking, gezinnen met een kleine beurs, jongeren met verschillende culturele achtergronden.

 

Al met al, muziek en dans verrijken het leven, bevorderen het welbevinden, stimuleren creativiteit en bieden mogelijkheden voor sociale verbinding en culturele expressie. Daar maakt SMK muziek & dans zich graag hard voor. Heb jij als maatschappelijk werker, zorgverlener, lid van een buurtvereniging of vanuit een andere rol behoefte aan een invulling van jouw activiteit met muziek of dans? Neem dan contact met ons op. Want bij SMK muziek & dans doet iedereen er toe en vinden we dat iedereen mee moet kunnen doen in de samenleving.

 

Een impressie van onze projecten
Meer weten?

Meer weten?

Wil je meer weten over mogelijke muzikale projecten die het sociaal en cultureel domein overstijgen? Of heb je een idee of wens voor een bepaalde doelgroep?

Vraag het Ruth!