Praktische informatie

Praktische informatie

Gratis proefles

Twijfel je of een instrument wel bij je past? Vraag dan vrijblijvend een gratis proefles aan. Je kunt bij ons een proefles volgen voor maximaal drie instrumenten of cursussen en per instrument/cursus mag je één gratis proefles volgen.

Ga naar het menu ”Cursussen‘ en kies eerst de cursus/het instrument dat je wilt leren. Bij de cursus/het instrument kun je een aanmeldformulier invullen. Kies dan bij ‘lesvorm de optie ‘proefles’. Natuurlijk kun je ook contact op nemen met de administratie. Nadat je je hebt ingeschreven voor een proefles zal de docent binnen enkele dagen contact met je opnemen voor het maken van een afspraak. Als het een groepsles of klassikale les betreft, ontvang je na de aanvraag een email met de tijd en locatie waar je terecht kunt voor een proefles.

NB. Een proefles is alleen mogelijk als er een docent beschikbaar is ruimte heeft in zijn lesrooster. Indien dit niet mogelijk is, zal de docent je uitnodigen voor een kijkles. Je wordt dan uitgenodigd in de les van een andere leerling. Je hoeft voor een proefles op een instrument nog geen eigen instrument te hebben. Besluit je vervolgens om verder te gaan, dan schrijf je je opnieuw in voor het betreffende instrument of de betreffende cursus.

Wil je een keer komen kijken bij een cursus of repetitie van één van de ensembles? Neem dan contact op met de administratie via tel. 045 – 711 62 86

Financiële ondersteuning

Voor wie

Kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar die graag willen dansen, muziek maken of die toneel willen spelen kunnen bij gebrek aan voldoende financiële middelen gebruik maken van de regeling van Jeugdfonds Cultuur. In de gemeenten Kerkrade, Landgraaf en Brunssum is Jeugdfonds Cultuur ook vertegenwoordigd en zorgt voor het financiële steuntje in de rug voor kinderen die dat nodig hebben.

Aanvragen

Ouders kunnen zelf geen aanvraag indienen, dit gebeurt altijd via een intermediair. Voor de gemeenten Kerkrade, Landgraaf en Brunssum is dit Stichting Leergeld Parkstad. Aanvragen via een andere intermediair kan ook (zie website Jeugdfonds Cultuur).

Na goedkeuring wordt het cursusgeld direct aan de culturele instelling betaald.

Vragen? Neem contact op met de administratie.

Tarieven

Inschrijven

Leskaarten

Algemene bepalingen

Privacy

Klachtenregeling

Klachtenprocedure SMK voor klanten/cursisten

Het beleid van SMK muziek & dans is vooral gericht op de verbetering van de kwaliteit van onze diensten. Door marktonderzoek en enquêtes proberen wij de vragen en wensen van onze klanten te achterhalen. Ook klachten kunnen daartoe een goede bron van informatie zijn.

Over SMK

Over SMK

Missie en visie

Missie

SMK laat je groeien!

Het ontdekken en ontwikkelen van talenten door muziek en dans zorgt voor persoonlijke groei en meer harmonie in de samenleving.

Visie

Muziek en dans geven vreugde en plezier, zijn universeel, worden begrepen in iedere taal en verbinden ons allemaal.

Van muziek maken, of op andere wijze met muziek actief bezig zijn, is wetenschappelijk bewezen dat er sprake is van aantoonbare positieve effecten op de hersenen en hersenontwikkeling.

Muziek en dans daagt beoefenaars uit tot presteren, amuseren, genieten, actief (samen) bezig zijn. Kijkende naar de levensterreinen gedefinieerd in het concept Positieve Gezondheid sluit muziek en dans aan op de levensterreinen: mentaal welbevinden, zingeving, kwaliteit van leven en meedoen.

Muziek en dans vergroten de bereidheid en het vermogen om deel uit te maken van de gemeenschap en daar een actieve bijdrage aan te leveren.

De SMK speelt daarbij een centrale, professionele rol in en om Parkstad door het leggen van verbindingen met andere partijen, zoals het verenigingsleven, het onderwijs, collega-instellingen, sociaal-maatschappelijke organisaties en culturele en welzijnsinstellingen.

Bij het formuleren van gemeentelijke beleidsdoelstellingen (bijvoorbeeld de bevordering van leefbaarheid) neemt de SMK een proactieve rol in.

De SMK is vernieuwend en innovatief in haar vormen van muziek- en danseducatie met als doel het bereiken en raken van iedereen in de samenleving.

Team